Публичен търг с тайно наддаване на 22.06.2015г. от 10:00 часа в сградата на общинската администрация с.Крушари в заседателната зала на ІІІ етаж за продажба на обект: - Поземлен имот – частна общинска собственост представляващ едноетажна полумасивна сград


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата