Проект „Ремонт на улица „9-ти септември”, улица „Христо Смирненски” и улица „Хан Телериг” - с. Крушари, община Крушари, област Добрич”

На 12.02.2015г. Община Крушари сключи договор №55/3/3221501 с Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група „Тервел – Крушари“ за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за место развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.  за реализирането на проект „Ремонт на улица „9-ти септември”, улица „Христо Смирненски”  и улица „Хан Телериг” - с. Крушари, община Крушари, област Добрич”.

Общата стойност на договора е 145 325,69 лв. без вкл. ДДС.

В рамките на проекта се предвижда ремонт на част от улици „9-ти септември”, „Христо Смирненски”  и „Хан Телериг” - с. Крушари с цел подобряване състоянието и експлоатационните им качества.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата