Проект “Изграждане на център за временни изложения с туристическа цел в община Крушари - доставяне на мобилно оборудване”

На 09.02.2015г. Община Крушари сключи договор №55/3/313/1500 с Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група „Тервел – Крушари“ за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за место развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.  за реализирането на проект “Изграждане на център за временни изложения с туристическа цел в община Крушари - доставяне на мобилно оборудване”.

Общата стойност на договора е 33 514,32 лв. без вкл. ДДС.

В рамките на проекта се предвижда доставка на презентационно оборудване; сглобяема амфитеатрална метална конструкция за сядане с 50 места; индивидуални аудио екскурзоводи; стойки за експониране на туристически забележителности и информационни материали (брошури, пана и др.) 


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата