Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот №000117 по КВС на с.Капитан Димитрово

Повече информация може да получите в прикаченият файл по долу файл -  Заповед №РД-08-462 от 03.08.2015г.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата