Заседание на Общински съвет на 11.11.2015г.

                   ПРОЕКТ!                               

 

  Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

1.Връчване от Общинската избирателна комисия удостоверение на общински съветник и полагане на клетва.

 

2.Избиране на временна комисия на ОбС за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

                                                          Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС

        3.Докладна записка относно определяне на представители в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

 

                                                          Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС

 

          4.Избор на  представител на Общински съвет Крушари  за член на Областния съвет за развитие на Област Добрич.

                                                               Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата