Защитено жилище за хора с умствена изостаналост

ЗАЩИТЕНОТО ЖИЛИЩЕ  за хора с умствена изостаналост в с.Крушари е нова за община Крушари услуга, разкрита като държавно делегирана дейност със Заповед РД01-884/26.05.2015г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Защитеното жилище е изградено в рамките на проект по ПРСР 2007-2014, и в продължение на 15 месеца дейността му се финансира по ОП РЧР.

В жилището са настанени осем младежи, напуснали специализирана институция за деца с увреждания. За потребителите е създадена среда, максимално близка до семейната.  Младежите ползват  спални помещения, самостоятелни санитарни възли, кухня със столова, просторна дневна, в която се занимават, приемат гости , организират си семейни тържества.

Добре поддържаното дворно пространство на защитеното жилище предлага възможности за разнообразни дейности по трудотерапия – младежите отглеждат цветя, плодове, зеленчуци, билки и подправки. Разработени са различни програми, които включват освен дейности по трудотерапия, така и такива по социално включване – участия в училищни и общински празници, посещения на спортни и културни  мероприятия.

Ползването на услуги в защитеното жилище се предхожда от подаване на документи в Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Добрич, извършване на социална оценка и издаване на заповед за настаняване.

Адресът на услугата е с.Крушари, община Крушари, област Добрич, ул.”Девети септември”, №25Б, тел. 05709/0181.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата