Здравеопазване

 Детското и училищното здравеопазване е организирано на територията на всички детски градини и училища от община Крушари. Уредени и обзаведени са училищни здравни кабинети, обслужвани от две медицински сестри.

Медицинските услуги за населението се предоставят от четири регистрирани лекарски практики, които обслужват всички населени места в община Крушари.

            Стоматологични услуги се извършват от една практика в централното селище на общината.

            Спешна медицинска помощ се осигурява от екипи на службата от гр.Добрич.

            В община Крушари има една дрогерия разположена в административния център – с. Крушари.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата