Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ във всички землища на Община Крушари за стопанската 2016/2017 година за срок от 5 (пет) години, както следва: 1.І публичен търг с тайно наддаване на 12.05.2016г. от 9,00 часа; 2.ІІ пуб


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата