Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти с НТП- пасище, мера от ОПФ във всички землища на Община Крушари за стопанската 2016/2017 година за срок от 1(една) година в заседателната зала на административната сграда на Община Крушари на 1


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата