Решение № ВА95-ПР/2016г. на МОСВ

Решение № ВА95-ПР/2016г. на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на ИП "Изграждане на водоизточник за добив на подземни води-тръбен кладенец, за капково напояване на 50 дка орехови насаждения, и склад за съхранение и преработка на селскостоп. продукция, и създаване на 50 дка орехови насаждения"


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата