Информация за проект с код 15.2.1.123 „ Трансграничен съюз в сянката на историята“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата