От първи август стартира изпълнение на дейност „Допълнителна педагогическа подкрепа за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”, която се реализира в рамките на проект „Подкрепено детско развитие” по ОП РЧР

От първи август стартира изпълнение на нова дейност по проект „Подкрепено детско развитие”. Петнадесет деца от предучилищна възраст ще имат възможност да получат допълнителна педагогическа подкрепа през летния месец, целта на която е да бъде даден равен шанс при постъпването им  в първи  клас.

Под ръководството на педагог малчуганите ще се обучават в специално обособения за това кабинет към Центъра за рехабилитация и социална интеграция.

Освен занимания по български език и математика са планирани спортни игри и състезания на открито, разходки сред природата, посещения на туристическия информационен център в с.Крушари, компютърния кабинет в НЧ „Йордан Драгнев – 1894” – с.Крушари.

Дейността „Допълнителна педагогическа подкрепа за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” се реализира в рамките на проект „Подкрепено детско развитие” по ОП РЧР, Договор № BG05М9ОР001-2-004-0066-С001


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата