Покана за представяне на оферта за изпълнение на доставка с предмет:„Доставка на телевизори за нуждите на Центъра за рехабилитация и социална интеграция – с.Крушари и Дом за стари хора – с.Добрин”

Във връзка с изпълнение на Договор за съвместна дейност  № РД04-105/07.07.2017г., сключен между Фонд „Социална закрила” към МТСП и община Крушари като Бенефициент, отправям покана към всички заинтересовани лица за представяне на оферта за изпълнение на обществена поръчка, възлагана по чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет:  „Доставка на телевизори за нуждите на Центъра за рехабилитация и социална интеграция – с.Крушари и Дом за стари хора – с.Добрин”.

Повече информация относно условията за участие и изискванията за изпъление може да видите в Поканата за представяне на оферти.

Необходимите документи за представяне на оферта може да изтеглите от тук.

Проекта на договор може да видите тук.

Краен срок за подаване на оферти - 17:00 часа на 29.08.2017г.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата