Информация относно удължаване на срок за прием на оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет:„Доставка на електрическа пекарна на две нива нуждите на Дом за стари хора – с.Добрин”

На основание Заповед №РД-08-437/30.08.2017г. на Кмета на Община Крушари, срокът по покана с изх.№ОП-07-4052/22.08.2017г. за представяне на оферта за изпълнение на доставка с предмет:„Доставка на електрическа пекарна на две нива нуждите на Дом за стари хора – с.Добрин” се удължава до 08.09.2017г. 17:00 часа.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата