Информация относно удължаване на срок за прием на оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на телевизори за нуждите на Центъра за рехабилитация и социална интеграция – с.Крушари и Дом за стари хора – с.Добрин”

На основание Заповед №РД-08-438/30.08.2017г. на Кмета на Община Крушари, срокът по покана с изх.№ОП-07-4054/22.08.2017г. за представяне на оферта за изпълнение на доставка с предмет: „Доставка на телевизори за нуждите на Центъра за рехабилитация и социална интеграция – с.Крушари и Дом за стари хора – с.Добрин” се удължава до 08.09.2017г. 17:00 часа.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата