Докладна записка относно приемане на нова Наредба № 2 за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и хората с увреждания в община Крушари


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата