Докладна записка относно приемане на нова Наредба № 24 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Крушари


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата