Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определянето размера на местните данъци на територията на Община Крушари


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата