Публичен търг с тайно наддаване на 08.04.2019г. от 9,30 часа в стая 301, ет.3 в сградата на Община Крушари за отдаване под наем на общински недвижими имоти – частна общинска собственост в с.Северци за срок от 10 (десет) години


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата