Управление на отпадъците - Община Крушари

  1. В с.Крушари отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло могат да се предават на площадка, стопанисвана от „Вторични суровини Варна“ ООД
  2. Събирането на отпадъците от хартия, картон, пластмаса,стъкло и опасни отпадъци от домакинствата се организира кампанийно от Община Крушари.  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата