Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 21.10.2019г. от 10,00 часа в стая №301, ет.3 в сградата на Община Крушари за отдаване под наем на част от полумасивна сграда, находяща се в с.Огняново


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата