Предложения към проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата