Мотиви заза приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Крушари, публикувани на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата