Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 по предоставяне на услуги от Домашен социален патронаж в Община Крушари

На основание  чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове , във връзка с чл. 77 от АПК заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по проекта в 30-дневен срок от публикуването му на Интернет страницата на Община Крушари.

 

   Очакваме вашите становища и предложение на адрес: krushari@dobrich.net. 


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата