Справка за постъпили предложения по Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Крушари по чл.26, ал.5 ЗНА.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата