Мотиви и проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата