Кметове на населени места

Име, презиме и фамилия Кметство
1 Сезгин Аптиш Ибриям Кмет  с.Бистрец
2 Севдалин Ангелов Митев Кмет  с.Загорци
3  Димка Димитрова Пенева Кмет с.Северци
4 Тосун Тосун Аликов Кмет с.Лозенец
5 Станка Василева Николаева Кмет с.Полковник Дяково
6  Несрин Неджмедин Юмер Кмет с.Телериг
7 Семра Ибрямова Халил Кмет с.Ефрейтор Бакалово
8 Метин Юсеин Асан Кмет с.Габер
9 Ерол Ахмед Али Кмет с.Коритен
10 Равкън Османов Сюлейманов Кметски наместник с.Абрит
11 Ведат Кадиров Саидов Кметски наместник с.Северняк
12  Айдън Певат Сюлейман Кмет с.Капитан Димитрово
13 Костадин Иванов Костадинов Кметски наместник с.Александрия
14 Васил Михайлов Василев Кметски наместник с.Пор. Кърджиево
15 Иванка Ангелова Илиева Кметски наместник с.Добрин

  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата