Приемни дни

Илхан Мюстеджеб – Кмет на Община Крушари

Понеделник от 14.00 часа до 16.00 часа


Назмие Люман – Зам.-кмет „Хуманитарни дейности и регионално развитие“

Вторник от 09.00 часа до 12.00 часа

 

Димитър Костадинов – Зам.-кмет „Финанси и бюджет“

Вторник от 09.00 часа до 12.00 часа


Юлия Стойкова – Секретар

Четвъртък от 09.00 часа до 12.00 часа

 

Арх. Нежля Амди-Ганева - Гл. архитект

Понеделник и Сряда от 13.00 часа до 17:00 часа  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата