Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, информацията, определена като защитена, е заличена при публикуване на подадените декларации.


Прикачени файлове


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата