График 2011

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК за провеждане заседания на Общински съвет с. Крушари през 2011 година

МЕСЕЦ ДАТА
ЯНУАРИ 27
ФЕВРУАРИ 24
МАРТ 24
АПРИЛ 28
МАЙ 26
ЮНИ 23
ЮЛИ 28
АВГУСТ ОТПУСК
СЕПТЕМВРИ 8
ОКТОМВРИ -
НОЕМВРИ -
ДЕКЕМВРИ -

 

НАСТОЯЩИЯТ  КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК  Е ПРИЕТ В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТС РЕШЕНИЕ   № 14/125   ПО  ПРОТОКОЛ   № 14   ОТ  16.12.2010  ГОДИНА.

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата