График 2012

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК за провеждане заседания на Общински съвет с. Крушари през 2012 година

МЕСЕЦ ДАТА
ЯНУАРИ 26
ФЕВРУАРИ 23
МАРТ 22
АПРИЛ 26
МАЙ 29
ЮНИ 21
ЮЛИ 26
АВГУСТ ОТПУСК
СЕПТЕМВРИ 5,27
ОКТОМВРИ 25
НОЕМВРИ 22
ДЕКЕМВРИ 13

 

НАСТОЯЩИЯТ КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК Е ПРИЕТ В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТС РЕШЕНИЕ № 4/16 ПО ПРОТОКОЛ № 4 ОТ 14.12.2011 ГОДИНА.

ПЕТРАНКА ЯНКОВА:/П/
Председател на ОбС


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата