График 2013

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК за провеждане заседания на Общински съвет с. Крушари през 2013 година

МЕСЕЦ
ДАТА
ЯНУАРИ 24
ФЕВРУАРИ 21
МАРТ 28
АПРИЛ 25
МАЙ 30
ЮНИ 27
ЮЛИ 25
АВГУСТ ОТПУСК
СЕПТЕМВРИ 5, 26
ОКТОМВРИ 24
НОЕМВРИ 28
ДЕКЕМВРИ 12

 

Настоящият Календарен график е приет в заседание на Общинския съвет с Решение №   15/137   по Протокол №  15  от  13.12. 2012 година.

ПЕТРАНКА ЯНКОВА:/П/
Председател на ОбС


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата