График 2014

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК за провеждане заседания на Общински съвет с. Крушари през 2014 година

МЕСЕЦ ДАТА
ЯНУАРИ 30
ФЕВРУАРИ 27
МАРТ 27
АПРИЛ 24
МАЙ 29
ЮНИ 26
ЮЛИ 24
АВГУСТ ОТПУСК
СЕПТЕМВРИ 10, 25
ОКТОМВРИ 30
НОЕМВРИ 27
ДЕКЕМВРИ 16

 

Настоящият Календарен график е приет в заседание на Общинския съвет с Решение №   13/174   по Протокол №  13  от  13.12. 2013 година.

ПЕТРАНКА ЯНКОВА:/П/
Председател на ОбС


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата