Общински съветници

                                                                    С П И С Ъ К

 

          НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТс. КРУШАРИ 

                                            МАНДАТ  2019-2023

 

 

 

 

Име,презиме и фамилия на

     общинския съветник

  

  Партия

 

1.

 

Видин  Каракашев

 

 Д П С

 

2.

 

Инджихан  Мюмюн

 

 Д П С

 

3.

 

Исмаил   Исмаил

 

 Д П С

 

4.

 

Мудин   Кадир

 

 Д П С

 

5.

 

Нуртен  Мехмедова

 

 Д П С

 

6.

 

Нурхаят  Изет

 

 Д П С

 

7.

 

Раим  Раиф

 

 Д П С  

 

8.

 

Юзджан  Мустафа

 

 Д П С

 

9.

 

Борислав  Балчев

 

 ГЕРБ

 

10.

 

Васко  Балчев

 

 ГЕРБ

 

11.

 

Иван  Йорданов

 

 ГЕРБ

 

12.

 

Радослав  Йорданов

 

 ГЕРБ

 

13.

 

Здравко  Здравков

 

 БСП   ЗА

БЪЛГАРИЯ

 

 

  


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата