Общински съветници

                                                                            С П И С Ъ К

     НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- КРУШАРИ    МАНДАТ  2015-2019

                 

Име, презиме, фамилия

Партия/коалиция

1.

 Илхан Юсеин Мюстеджеб                    

ДПС

2.

 Нуртен Февзитова Мехмедова            

ДПС

3.

 Нурхаят Нюфел Изет                           

ДПС

4.

 Метин Адем Ибрям                              

ДПС

5.

 Назмие Исмаил Люман                       

ДПС

6.

 Васко Балчев Балчев                          

ДПС

7.

 Мудин Кадир Кадир                             

ДПС

8.

 Юзджан Мюмюн Мустафа                  

ДПС

9.

 Петранка Янкова Кръстева                

ГЕРБ

10.

 Айлян Йосифова Енчева                    

ГЕРБ

11.

 Радослав Добрев Йорданов               

ГЕРБ

12.

 Иван Митев Иванов                              

РБ

13.

 Добрин Атанасов Иванов                    

РБ


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата