„Ремонт СОУ „Христо Смирненски” - с. Крушари”

Проектът се реализира по програма ФАР, Схема „Подобряване състоянието и интеграцията на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”

Продължителност – 19 месеца
Обща стойност на безвъзмездна финансова помощ - 158 189 евро
Размер на съфинансирането - 8 483 евро

Още информация виж тук


Прикачени файлове


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата