Публичен търг с тайно наддаване на 28.01.2015г. от 11:00 часа в сградата на общинската администрация с.Крушари за продажба на обект: Поземлен имот – дворно място с площ от 760кв.м., находящ се в парцел X-общ., кв.13 по плана на с.Ефр.Бакалово


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата