ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І и ІІ в кв.25 и част от улична регулация между ОК 112 и ОК 113 по плана на Стопански двор с. Александрия, общ. Крушари. 

  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата