СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ изработен подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ №021134 в землището на с. Александрия, община Крушари за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива”, в имот за „ветрогенератор”. Проектът е изложен в стая 201 в сградата на Общинска администрация. 

  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата