Доклад за междинна оценка на общински план за развитие на Община Крушари 2007-2013г.

За да се запознаете със съдържанието на документа отворете файла по-долу.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата