Проект за изменение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Крушари

ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ 9410,с.Крушари, тел: 05771/2024, факс 05771/ 2133,E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

Община Крушари предоставя на Вашето внимание Проект за изменение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Крушари
На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК следва в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмено предложения, мнения и препоръки по предложението за изменение на наредбата в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.

МОТИВИ

Към проект за изменение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Крушари
С изтичане на календарната 2011 година се налага актуализация на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Крушари.


Проект за изменение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Крушари може да видите ТУК

ДАТА: 04.01.2012г. 


Прикачени файлове


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата