Годишен доклад за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Крушари – 2007-2013г. Период на отчитане - 01.01.2012г.-31.12.2012г.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата