Електроенергийна система

Източник на електроенергия е общата електроенергийна система на страната. На територията на общината работи клон на “Енерго Про - Варна” клон Добрич. Функционира една подстанция 110/20kVс мощност 1х16 MW. На съоръжението е извършен основен ремонт. Подстанцията обслужва цялата община, както и села от съседните общини Тервел и Ген. Тошево. Междуселищната електропреносна мрежа със средно напрежение 20кVе с обща дължина 277,72км и обслужва деветнадесетте села на общината. Състоянието и е добро. Изградени са 132 трафопоста, осигуряващи мощност от 21880 kVA.

Вътрешноселищната мрежа с ниско напрежение е в лошо състояние. На частичен ремонт и подмяна подлежи мрежата в селата.

Уличното осветление е подменено през 2003г.с енергоспестяващи лампи 18 и 36 W. Гъстотата на осветителните тела е с достатъчно покритие в съставните села на общината.

На територията на общината няма топлофикация. Жителите се отопляват с твърдо гориво и електроуреди. По-голяма част от населението използва като твърдо гориво дърва и това е продиктувано основно от икономически съображения.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата