Дом за стари хора – с. Добрин

Домът за стари хора – с. Добрине специализирана институция за предоставяне на социални услуги, насочени към подкрепа на възрастните хора в осъществяване на ежедневните им дейности. Открит е на 14.10.2005 г.Домът носи името на християнската мъченица Света Петка – закрилница на дома и жените.

Домът за стари хора се помещава в напълно реконструирана, модерно оборудвана и обзаведена сграда. Разполага с 12 стаи с по две легла. Стаите са функционално обзаведени, със собствени санитарни възли. Капацитетът на социалното заведение е 25 души, за който се грижи персонал от 13 човека – директор, социален работник, медицински специалисти, санитари, помощен персонал.
В двете дневни старите хора разполагат с телевизори, видеосистема,  библиотека, като ежедневно тази част от Дома се превръща в място за контакти, дейности по трудотерапия,  развлекателни игри.
Храната за старите хора се приготвя на място в модерно обзаведен кухненски блок и столова към него. Съветът на потребителите определя седмичното меню, съобразно сезона и индивидуалните предпочитания на потребителите. За старите хора е изготвена програма за социално включване, като чрез нея на старите хора се осигуряват възможности за екскурзии, посещения на различни общински празници, фолклорни събори, концерти, посещения в други домове за стари хора.
Настаняването на нуждаещите се лица в дома се извършва от Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Добрич. Кандидат-потребителите могат да получат необходимите документи от дирекциите „Социално подпомагане” по постоянния си адрес.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата