Обявление за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: „Изграждане на едно защитено жилище в с. Крушари”

Обявление за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: „Изграждане на едно защитено жилище в с. Крушари”

Община Крушари на основание чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП и във връзка със Решение РД-08-322/14.06.2013 г  ., кани всички заинтересовани лица в срок до 24.07.2013 г. да подадат оферти за участие в обществената поръчка с предмет: „Изграждане на едно защитено жилище в с. Крушари”

Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 00613-2013-0004

Разяснения по постъпили запитвания:

1. Разяснение с Изх. № ОП-07-3813(1) от 08.07.2013г. по постъпило запитване

2. Разяснение с Изх. № ОП-07-4011(1) от 12.07.2013г. по постъпило запитване

3. Разяснение с Изх. № ОП-07-4046(1) от 15.07.2013г. по постъпило запитване

Решение № РД-08-505/11.09.2013г. за класиране и избор на изпълнител


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата