Обявление за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителни дейности по проект „Изграждане на едно защитено жилище в с. Крушари”

Обявление за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителни дейности по проект „Изграждане на едно защитено жилище в с. Крушари”

Община Крушари на основание чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП и във връзка със Решение РД-08-402/16.07.2013 г ., кани всички заинтересовани лица в срок до 13.08.2013 г. да подадат оферти за участие в обществената поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителни дейности по проект „Изграждане на едно защитено жилище в с. Крушари”

Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 00613-2013-0006

Решение за класиране и избор на изпълнител на обществената поръчка


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата