Обявление за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: “Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефр

Община Крушари на основание чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП и във връзка със Решение РД-08-486/28.08.2013г., кани всички заинтересовани лица в срок до 25.09.2013 г. да подадат оферти за участие в обществена поръчка с предмет: “Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово на община Крушари”.


Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 00613-2013-0009.

Решение № РД-08-669/02.12.2013г. за класиране и избор на изпълнител


Прикачени файлове


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата