Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за собственост (отстъпено право на строеж)
- Скица
- Документи, удостоверяващи законността на сградата/разрешение за строеж, проекти и други

Цена на услугата - 10.00 лв.

Срок за изпълнение - 7 дни 


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата