Освидетелстване на строеж и издаване на Заповед по чл. 195 от ЗУТ

Освидетелстване на строеж и издаване на Заповед по чл. 195 от ЗУТ

Необходими документи:
- искане по образец
- документ за собственост (отстъпено право на строеж)
- декларация на всички заинтересовани лица

Цена на услугата - 20.00 лв.

Срок за изпълнение - 30 дни


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата