Издаване на удостоверения за реално обособени части от сграда по чл. 202 от ЗУТ

Издаване на удостоверения за реално обособени части от сграда по чл. 202 от ЗУТ

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за собственост (отстъпено право на строеж)
- Одобрени инвестиционни проекти

Цена на услугата - 120.00 лв.

Срок за изпълнение - 30 дни


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата