Процедура по разглеждане, обявяване и одобряване на ПУП-ПЗ по чл.124а от ЗУТ

Процедура по разглеждане, обявяване и одобряване на ПУП-ПЗ по чл.124а от ЗУТ

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за собственост
- Проект
- Мотивирано предписание
- Данни за заинтерисованите съседи по чл.131 от ЗУТ
- Писменно съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се иска свързано ниско застрояване, съгласно чл.21 от ЗУТ
- Съгласувателни писма от заинтересованите централни и териториални администрации, специализираните контролни органи и експлоатационни дружества в случаите, когато са изисквани с мотивираното предписание
- Квитанция за платена такса

Цена на услугата - 200 лв. на имот

Срок за изпълнение - съгласно ЗУТ  


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата